Mjerenja i testovi

Praksa utemeljena na dokazima već je godinama glavna tema na fizioterapijskim kongresima te u publikacijama, a vjerujemo da o tome često razmišljate i pričate s kolegama. Svjetski je trend da se kvaliteta i uspješnost odrađene terapije dokazuje JEDINO objektivnim mjerama. Diljem zemalja Europe, a osobito u SAD-u jedino se terapijski postupci koji mogu “izmjeriti” pozitivnu promjenu financiraju kroz sustav zdravstvenog osiguranja. Kako bi učvrstili dobar glas kojeg Bobath koncept ima kroz iskustvo terapeuta i korisnika, EBTA naglašava konstantnu potrebu za neumornim mjerenjem rezultata i dokumentiranje.
Kroz vrijeme se pokazalo da su određeni testovi pouzdaniji i HUNRBT ovdje iznosi kratki pregled trenutno najcesce korištenih pouzdanih i prihvaćenih testova-mjerenja koju koriste fizioterapeuti i radni terapeuti za djecu s cerebralnom paralizom.

GMFM ( verzije 88 i 66 ) – GROSS MOTOR FUNCTIONAL MEASUREMENT
sirom svijeta je korišten klinički test za mjerenje/evaluaciju promjene u funkcionalnim aktivnostima grube motorike kod djece s CP-om. Procijenjene aktivnosti su u spektru od ležanja, okretanja do hodanja, trčanja i skakanja. Koristi se za procjenu djece u dobi od 5 mjeseci do 16 godina života.
Od djeteta se traži da izvede određenu aktivnost ( od npr 66 koje se mogu testirati u GMFM 66 testu ) te se na skali od 4 razine određuje kvaliteta izvedbe, koristeći GMFM upute/priručnik. Terapeut bi trebao biti znalac u motoričkom razvoju djeteta te se pripremiti unaprijed, da bi vrijeme izvođenja testa bilo što kraće, a test što pouzdaniji. Podaci se statistički obrađuju, također po uputama ili uz pomoć kompjuterskog programa da se dobije krajnji rezultat. Preporuka je test ponoviti kako bi se zabilježila promjena.

GMFCS- GROSS MOTOR FUNCTION CLASSIFICATION SYSTEM je sustav procjene djece s cp-om i uvrštavanje u 5 kategorija sposobnosti, ovisno o razini mogućnosti/nemogućnosti te pomoći ( kolica, štake, pridržavanje ), u situacijama bitnim za svakodnevni život. Ovaj klasifikacijski sistem ne bavi se kvalitetom procjenjivanih sposobnosti. Jako je jednostavan za korištenje, i pomaže komunikaciji među članovima tima, kao i mjerenju djetetovih postignuća kroz duži vremenski period.

MACS – MANUAL ABILITY CLASSIFICATION SYSTEM je razvijen kako bi se klasificiralo kako dijete s cp-om koristi ruke (ili ruku ) u svakodnevnim aktivnostima. Procjenjivane aktivnosti moraju biti klinički važne, i opisivati djetetovu svakodnevnu, prosječnu sposobnost, a ne najbolje moguće dostignuće. MACS se ne bavi odgovaranjem na pitanje zašto dijete obavlja aktivnost rukama na određeni način, već samo kako, tj gleda djetetovu sposobnost, a ne uzrok. MACS nije test već upitnik i provodi se u suradnji s osobom koja najbolje zna dijete u spomenutim okolnostima.

PEDI – PEDIATRIC EVALUATION OF DISABILITY INVENTORY je detaljan test razvijen kako bi se procjenjivalo djetetove funkcionalne sposobnosti, radije nego tjelesno oštećenje i nemogućnosti. PEDI je kroz desetljeća pomogao da se fokus sa gledanja u odstupanja u razvoju obzirom na srednja dostignuća u normalnom razvoju, pomakne na gledanje funkcionalnih sposobnosti u svakodnevnom životu. Dijete se procjenjuje kroz 3 kategorije : briga o sebi, mobilnost i socijalno funkcioniranje, a u dodatnoj kategoriji ocjenjuje se razina pomoći od njegovatelja. Rezultati dobiveni ovim testiranjem mogu se, međunarodno iskustvo je pokazalo, koristiti kao mjera uspješnosti terapije.

CPQoL – CP Quality of life je upitnik koji je namijenjen osobi s cp-om kako bi lakše opisala svoju percepciju kvalitete života. Namijenjen je djeci od 2-12 godina, a dostupne su i verzije za tinejdžere i odrasle osobe. Za mlađu djecu upitnik popunjava roditelj/njegovatelj. Kategorije pokrivene upitnikom su npr socijalna uključenost, dostupnost usluga, emocije, fizičko zdravlje itd – koje sve utječu na kvalitetu života. Ovaj je upitnik dobar alat za procjenu učinkovitosti neke intervencije, ( utjecaj na kvalitetu života prije i poslije ) ali ne može biti korišten kao pouzdana objektivna mjera.

Upitnik sličan gore navedenom je i CPCHILD QUESTIONNAIRE, kojim dijete i njegovatelj opisuju kvalitetu svakodnevnog života kroz pitanja – kategorije iz upitnika.

Za dodatnu procjenu kvalitete života kod djece sa izraženim poteškoćama ( GMFCS level 4 i 5 ) koristi se CARE, COMFORT AND HYPERTONICITY QUESTIONNAIRE.

Ovo vam donosimo na stranicama Udruge kako bi potaknuli i vas interes za ucenjem neceg novog, te za moguću uspješnu evaluaciju svog rada. Ako želite znati vise, jednostavno je naci jako puno informacija putem internetske tražilice. također, možete se obratiti i nama s konkretnim pitanjima.

Kada su mjerenja objektivizirana, tada se i rezultati uzimaju u obzir. Tendencije u svjetskoj rehabilitaciji djece s cp-om su da se jedino izmjereno vrednuje, komentira, i preživljava.