*Članovi udruge mogu biti isključivo osobe koje imaju završeni osnovni pedijatrijski tečaje priznatim od strane EBTE.*

Predsjednica Udruge:
Karolina Župetić, bacc. physioth.
NDT – Bobath tutor

Tajnica Udruge:
Alma Ćurtović, bacc. physioth., Bobath terapeut

Terapeuti:

 • Lidija Severović
 • Mirna Juroš
 • Karolina Župetić
 • Mihaela Mihalić
 • Kristina Uglešić
 • Ana Belić
 • Dalibor Dvoraček
 • Alma Ćurtović
 • Zlatko Tomašić Pribislavec
 • Jelena Erjavec
 • Mirjana Ivkić
 • Petra Metić
 • Gordana Bilobrk
 • Mihaela Tončić
 • Ivana Brus
 • Jasminka Gagula
 • Katarina Kos
 • Lejla Havoić
 • Ines Gudelj
 • Martea Konsa
 • Sonja Essert
 • Jure Mijić
 • Ivana Cvitković

Mandati traju dvije godine.