Hrvatska udruga neurorazvojnih Bobath terapeuta

www.hunrbt.com    /  hunrbt@gmail.com

HUNRBT je osnovana 2014.godine u Zagrebu. Potrebu za osnivanjem izrazila je grupa fizioterapeuta koji su završili 8 tjedni Bobath tečaj za željom da se zajedno povežu fizioterapeuti,radni terapeuti,govorni terapeuti i liječnici sa Bobath tečajem.

Smatramo da Bobath terapija može još mnogo ponuditi u kliničkoj praksi djeci i njihovim roditeljima. Isto tako želimo da Hrvatska ima svoj Nacionalni Tim Bobath instruktora,te da bude članica EBTA-e (European Bobath Tutors Association)

Temeljni ciljevi Udruge su promicanje profesionalizma, etičnosti i kvaliteti u neurorazvojnoj Bobath terapiji.

 • Postizanje najviših standarda kvalitete neurorazvojne Bobath terapije
 • Promicanje obrazovanja i istraživanje načela i prakse neurorazvojne Bobath terapije
 • Uobličavanje zajedničkih stavova koje treba prenijeti javnosti, te informiranje opće i stručne javnosti o važnosti primjene neurorazvojne Bobath terapije u sklopu rehabilitacijskog procesa
 • Povezivanje kako putem naše Facebook stranice tako i na radionicama i tečajevima koje planiramo organizirati.
 • Održavnje radionica koje bi bile praktične i potaknute aktualnim pitanjima/problemima na specifičnu temu
 • Edukacija i osposobljavanje Bobath terapeuta za instruktore sa certifikatom EBTA –e
 • Redovito usavršavanje i do edukacija Bobath instruktora i Bobath terapeuta
 • Suradnja sa roditeljima djece preko radionica i seminara

 

Povijest osnivanja HUNRBT-a

Statut HUNRBT donesen je 3.2.2014. i prihvaćen na osnivačkoj skupštini 23.10.2014.u Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama,Goljak 2.

Zapisnik možete pročitati ovdje.

U učlanjenje su pozvani svi fizioterapeuti, radni terapeuti, logopedi i liječnici koji su završili osnovni pedijatrijski Bobath tečaj. Do sada je u Hrvatskoj 140 educiranih Bobath terapeuta. Krenuli smo odmah sa radionicama za terapeute. Ostvarili smo jedan veliki projekt organizaciom 1.Međunarodnog Bobath tečaja sa domaćim instruktorima 2015./16.godine gdje je certifikat dobilo 26 terapeuta među kojima je bilo 4 liječnika.

Na Skupštini održanoj 3.6.2016.u Specijalnoj bolnici na Goljaku izglasano je da budu:

 • Predsjednica HUNRBT- Karolina Župetić, prvostupnica fizioterapije, NRT Bobath instruktor
 • Dopredsjednica HUNRBT- Gordana Bilobrk, prvostupnica fizioterapije
 • Tajnica HUNRBT- Alma Ćurtović, prvostupnica fizioterapije, Bobath terapeut

Tehnička podrška i pomoć

Petra Župetić, bacc physioth, NDT-Bobath terapeut

Rad u udruzi je baziran na volonterskom radu.Počasna članica naše HUNRBT je Dr.Desa Grubić Jakučević koja je od same ideje do realizacije osnivanja udruge, nama bila velika podrška.

Službeni e-mail: hunrbt@gmail.com