23.09.2016. na Skupštini EBTA-e u Portu (Portugal)18 zemalja Europe koje su članice EBTA-e jednoglasno su prihvatili Nacionalni Tim Hrvatske kao članicu EBTA-e.

Dobili smo pravo da glasamo za sve prijedloge koji se donose na Skupštini kao i administrativne ovlasti. Sa zahtjevom smo krenuli 2014. No trebalo je vrijedno raditi,održati tečajeve i imati najmanje dva Bobath instruktora. Na Skupštini EBTA-e Jelena Erjavec,RT, službeno je proglašena NRT Bobath instruktorom te joj Gđa.Gill Ster n,predsjednica EBTA-e uručila certifikat Važno je napomenuti da se prati napredovanje i ispunjavanje svih uvjeta za Bobath asistente Almu Ćurtović, FT, i Mirjanu Ivkić,LT koje su trenutno u procesu da postanu instruktori EBTA-e.

U sastavu našeg tima je liječnik sa završenim Bobath tečajem. Pozivamo da nam se pridruže svi Bobath terapeuti koji su uporni i strplivi .Mi smo otvorili vrata Bobath zajenice pa će drugima biti lakše jer imaju nas.

Vaš NTO CROATIA