MEDICINSKE SESTRE su važan dio (Re)habilitacijskog i multidisciplinarnog tima

One  brinu o pravilnom pozicioniranju djeteta tijekom bolničke njege i skrbi u svih 24 sata

To zahtijeva visoku razinu znanja i vještina u radu. Edukacijom želimo približiti medicinsku sestru području neurorazvojne terapije i samog „handlinga“ djeteta od najranije životne dobi do adolescencije.

PREDAVAČI:

VODITELJ TEČAJA:
Karolina Župetić,bacc.FT,NRT Bobath instruktor

SURADNICI U TEČAJU:
Alma Ćurtović,bacc.FT,asistent Bobath
Jelena Erjavec,bacc.RT,NRT Bobath instruktor
Mirjana Ivkić,Prof.LT,asistent Bobath

GOSTI PREDAVAČI:
Prim.Katarina Bošnjak Nađ, dr.med.,specijalist pedijatrije i pedijatrijske neurologije
Dr.sc.Helena Kapitanović Vidak, dr.med.spec.pedijatrije i pedijatrijske neurologije
Tatjana Puljiz, mr.spec.kliničke psihologije
Lidija Severović,bacc.FT,Bobath terapeut

CILJ EDUKACIJE:

– Razumjeti  što je „handling“ djeteta, koje su razlike u njegovoj primjeni kod zdravog novorođenčeta ili kod djeteta sa neuromotornim odstupanjima

– Naučiti kako prilagoditi „handling“ potrebama djeteta

– Kako  koristiti funkcionalne obrasce kretanja koji potiču normalan razvoj

– Bolje razumijevanje  fizio  i radno terapijskih strategija u samom tretmanu sa djetetom

– Upoznati  medicinske sestre sa bazičnim principima neurorazvojne terapije Bobath

 

TRAJANJE TEČAJA: 6 dana

ORGANIZACIJA TEČAJA: U 2 dijela, vikendom – petak, subota, nedjelja

VRIJEME ODRŽAVANJA:  9,00 – 17,00    PAUZA:  12,30 -13,30

CIJENA TEČAJA:  2.500 kn (podaci za uplatu na prijavnom listiću)

BROJ POLAZNIKA: 15

ROK ZA PRIJAVU DO: 10.10.2016.

OBAVIJEST O SUDJELOVANJU: 12.10.2016.

UPLATITI NA:

IBAN ili broj računa primatelja:
HR2024020061100699796
Model : 00
Poziv na br.primatelja: 19260256757

PRIJAVA NA TEČAJ:

*Popunite niže navedeni obrazac nakon kojeg će vas kontaktirati jedan od djelatnika HUNRBT-a 

Ime i prezime

Datum rođenja i OIB

Adresa stanovanja

Broj telefona

Vaša e-pošta

Mjesto zaposlenja

Školovanje

Unesitte naziv tečaja ili radionice