Kako radionica uključuje razne profile medicinske djelatnosti koji kao multidisciplinarni tim djeluje i radi sa djetetom koje ima problema u vidu neuromotornog odstupanja želimo osvijestiti važnost dobre analize i procjene djetetovog razvoja sa svih aspekata koji uključuju njegovu motoriku, senzoriku, govor i socijalizaciju kao jednu integralnu cjelinu.Svatko od stručnjaka se ne može bazirati samo na jedan dio tijela i raditi samo na tome.
Ako se osvrnemo na kretanje znamo da ono utječe na njegov emocionalni i socijalni razvoj.Dijete svojim kretanjem komunicira sa okolinom, a okolina ga stalno stimulira da ju istražuje.
Svako dijete ima svoj jedinstveni put razvoja,ne postoje stroge ljestvice razvoja po kojima određujemo da li je dijete dobro ili ne .Treba uvažavati njihovu individualnost, analizirati njihove komponente pokreta i dati si objašnjenje zašto to dijete tako radi. Koje je rješenje ako je potrebno ispraviti određene sekvence? Djetetu trebamo dati vremena da odreagira na određenu stimulaciju.
Upravo su to vještine koje trebaju terapeuti razvijati da bi njihov rad bio uspješan za dijete i njihove roditelje.Svako od stručnjaka koji rade sa djecom treba da radi na svom području ali svi trebaju jednako vidjeti i razumjeti dijete.
U radionici će polaznici raditi na sebi kako bi osvjestili određene komponente pokreta,analizirati će jedni druge.
U radionicu će biti uključene bebe do godinu dana kako bi polaznici svoja znanja razumjevanja kretanja pronašli u kretanju beba.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*