Marina Vojnik (anonymous)

Moja beba često izbjegava direktan pogled u oči kada joj se približim. Radi li se o neurološkom poremećaju?

babybobath answered