Mjesto održavanja:

Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama,

Zelengaj 37, Zagreb

Datum:

17.04. – 21.04.2023. – 1.dio

19.06. – 23.06.2023. – 2.dio

Instruktor: Leonor Antonietti, PT, NDT Bobath Senior tutor, Swiss NTO

 

NAMJERA TEČAJA:
Ovaj interdisciplinarni tečaj napravljen je kako bi:
 1. Omogućio pregled trenutne teorijske pozadine Bobath/Neurorazvojne terapije u tretmanu djeteta s CP, kroz studije neuroznanosti, klasifikaciju sindroma, te načela procjene i tretmana.
 2. Omogućio početno praktično i teorijsko iskustvo u Neurorazvojnoj terapiji, rukovanju, procjeni i vođenju djece s CP.
 3. Razvio svijest o faktorima koji su uključeni u rješavanje problema i komunikaciju u svim aspektima tretmana, uključujući dijete, roditelje, terapeute te zdravstveni i edukacijski tim.
CILJEVI TEČAJA
Sudionici tečaja moći će:
 1. Raspravljati o trenutnom znanju iz područja neuroanatomije, neurofiziologije i neuropatologije i povezati to s djecom sa CP.
 2. Primjeniti načela normalnog i abnormalnog razvoja u tretmanu djece s CP.
 3. Primjeniti razumijevanje senzomotornog razvoja i razvoja normalnog pokreta u tretmanu djece s CP.
 4. Prepoznati značajke različitih tipova cerebralne paralize, i klasificirati djecu s CP.
 5. Razviti vještinu u procjeni i analizi problema djece s CP.
 6. Razviti vještinu učinkovite primjene tehnika rukovanja.
 7. Planirati racionalne i integrativne programe, te razviti vještinu analitičkog kliničkog zaključivanja.
 8. Stvoriti kućni program, uputiti i educirati roditelje i ostale uključene u brigu o djetetu.
Napredni Bobath tečaj – Baby
Hrvatska 2023
Neurorazvojni tretman po Bobathu  (Baby Bobath NDT ) je holistički i individualiziran pristup koji obuhvaća promatranje (opservaciju), analizu, tretman i uključivanje aktivnosti svakodnevnog života. To je razvojni  koncept koji objedinjuje znanstvena otkrića i istraživanja primjenjujući ih u kliničkoj praksi.
Namijenjen je djeci, od dojenačke do odrasle dobi, sa cerebralnom paralizom  ili nekim drugim senzomotoričkim razvojnim poremećajima prirođenog (kongenitalnog) ili stečenog podrijetla.
Terapijska intervencija prema Baby Bobath NDT konceptu temelji se na promatranju i analizi individualnih sposobnosti i poteškoća djeteta u njegovu životnom okruženju. Cilj tretmana je optimizirati djetetovu neovisnost/samostalnost tako što mu omogućavamo da iskusi i integrira novo naučene aktivnosti (senzorno-motoričko ponašanje) ne samo učinkovito, već i svrsishodno u svoje aktivnosti i sudjelovanje u obitelji i društvenom okruženju.
Terapeut koncipira svoje djelovanje prema  pristupu rješavanja problema (problem solving concept) te razvija hipoteze kako bi pokušao razumjeti djetetovo senzorno-motorno ponašanje, njegov utjecaj na druge aspekte razvoja i moguće posljedice u budućnosti (prospective vision).
Karakteristično je da svi roditelji, bilo da imaju dijete koje se razvija tipično ili atipično, spontano nastoje razumjeti svoju djecu u njihovom ranom periodu života (npr. promjene mišićnog tonusa i različite vrste plača kako bi razumjeli potrebe svoje bebe i prilagodili se njenim zahtjevima). Roditelji i/ili odrasla osoba prilagođavaju svoje postupanje (handling)  kao odgovor na djetetovo  ponašanje  i ono što smatraju korisnim za svoje dijete. Tako prilagodba roditelja u aktivnostima svakodnevnog života prelazi u stvaranje više ili manje učinkovitih “navika”.
Kod djece s atipičnim ili rizičnim razvojem, terapeut nastoji uputiti roditelje u sam razvoj djeteta te prilagoditi njihovo ponašanje njegovim potrebama poštujući njihovu individualnost i način života.
Kako bi terapija bila smislena za  dijete i roditelje ,  NDT Baby Bobath terapeut će nastojati razumjeti :
– djetetove potrebe i želje
– načine na koje se dijete  izražava
– strategije kretanja tijela koje roditelji koriste u postupanju sa svojom djetetom u svim aktivnostima svakodnevnog života
Profesionalna ekspertiza u Bobath NDT konceptu uključuje primjenu specifičnih individualnih rješenja  za svako dijete i roditelje. Terapeut koristi specifične tehnike/alate na raznolik i kreativan način kako bi pridobio pažnju, predanost i motivaciju djeteta i njegovih roditelja.
Terapeut vrlo pozorno prati djetetove potrebe tijekom intervencije (budnost,igra, umor, glad, probava…) te kako ga prilagoditi svakodnevnom životu.
Edukacija NDT Baby Bobath namijenjena  je fizioterapeutima, radnim terapeutima i logopedima kao i liječnicima zainteresiranom za NRT Bobath koncept.
Transdisciplinarno, kontinuirano učenje i obnavljanje znanja temeljni su  aspekti Bobatn NDT koncepta.

 

Certifikat:
Na kraju tečaja polaznici stječu praktična i teorijska znanja NRT Bobath koncepta. U svom profesionalnom radu slijede stručna i etička načela NRT Bobath koncepta i mogu ga primijeniti na odgovarajući i specifičan način u svojem profesionalnom radu.
Fizioterapeuti, radni terapeuti i logopedi postaju kvalificirani za samostalno i neovisno  pružanje tretmana/liječenje djece prema Bobath NDT konceptu   (senzomotorički, neurološko razvojni poremećaji i/ili rizik od cerebralne paralize) od njihovog rođenja. Oni rade u bliskoj suradnji s obitelji (prateći ih i usmjeravajući) i transdisciplinarnim timom koji brine o djetetu.
Kako bi certifikat bio validan prema smjernicama Europskog udruženja Bobath tutora (EBTA), izostanak sa predavanja ne smije prelaziti 05% . U slučaju čestih izostanaka, voditelj tečaja može, u suradnji s predavačima, dotičnim studentima postaviti određene uvjete.
Proces učenja:
Osim nastave “face to face”, ovaj tečaj uključuje pripremu osobnog rada, njegovo revidiranje i čitanje te  završetak formativnog rada kao i završni rad (sumativni rad).
Sadržaj:
Polaznice će steći znanje i usavršiti vještine kroz tečaj koji obuhvaća osam područja i praktičan rad:
– analiza držanja i kretanja, holističi razvoj dojenčadi
– terapijski postupak i rješavanje problema (primjena kliničkog zapažanja)
– planiranje terapije, primjena tehnika NDT Bobath koncepta za dojenčad do 18 mjeseci starosti u skladu s procjenom i potrebama obitelji
– tretman koji objedinjuje medicinu i praksu utemeljenu na dokazima
– procjena / evaluacija
– medicinska osnova
– pedagoške, psihološke i društvene osnove
– primjena naučenih elemenata u praksu.
Praktični rad:
Praktična rad sa dojenčadi integriran je u program tečaja (demonstracija i praktične vježbe/rad: 25 sati)
 Tijekom praktičnog rada, koji se izvodi u malim grupama, polaznike nadgleda i obučava tim tutora.
Ciljevi učenja:
Analiza držanja i kretanja
Polaznici prepoznaju kriterije tipične /uobičajene senzorno-motoričke aktivnosti ( posturalna kontrola i način kretanja za određenu dobnu skupinu) i u stanju su identificirati i opisati odstupanja.
Koriste promatranje i analizu spontane posturalne i motoričke aktivnosti (kvalitativni i kvantitativni aspekti) kako bi primijenili proces kliničkog rasuđivanja, identificirali i formulirali glavni problem te definirali intervencijski plan u uskoj suradnji s obitelji.
Terapijski postupak i rješavanje problema (primjena procesa kliničkog rasuđivanja)
Polaznici će biti u mogućnosti formulirati hipotezu o glavnom problemu djeteta na temelju rezultata procjene te planirati i provoditi odgovarajuće terapijske intervencije. Polaznici će biti u stanju procijeniti, prilagoditi i izmijeniti svoje intervencije te definirati novu hipotezu. Mogu provoditi terapijske intervencije usklađene i primjerene  dobi djeteta, uzimajući u obzir njegove potrebe i potrebe cijele obitelji.
Planiranje liječenja, primjena tehnika liječenja NRT Bobath koncepta za dojenčad do 18 mjeseci starosti prema procjeni
Sudionici znaju kako terapijski postupci utječu na razvoj djeteta i mogu ih prilagoditi individualnim potrebama svakog djeteta i njegove okoline.
Svjesni su važnosti funkcionalne i svakodnevne integracije terapijskih aktivnosti u ponašanje dojenčeta i tome pridaju veliku važnost. Informiranje, savjetovanje i poučavanje osoba koje skrbe o djetetu  bitan je dio terapijskog rada polaznika.
Liječenje utemeljeno na dokazima u medicinskoj i terapijskoj praksi
Polaznici se upoznaju s trenutnim znanstvenim saznanjima o ranoj dijagnostici i intervenciji. Interpretacijom, promišljanjem i primjenom rezultate studija, u mogućnosti su istražiti relevantna pitanja i kritički procijeniti rezultate svojih istraživanja.
Imaju refleksivan ( inventivan, analitičan) stav prema svom praktičnom radu uzimajući u obzir sadržaj studije. Evidentiraju dokaze  (njihovo postojanje i izostanak)  i proučavaju studije temeljene na dokazima s kritičkog aspekta. Polaznici mogu prepoznati pitanja iz prakse koja se mogu znanstveno provjeriti (prijenos znanja).
Procjena / Evaluacija
Polaznici su svjesni da se snimanje, opis i klasifikacija  problema razvoja dojenčeta vrši uz pomoć specifičnih dobnih skala za procjenu.
Polaznici  mogu imenovati i opisati različite skale koje se koriste u procjeni te prepoznati područja njihove primjene.
Polaznici znaju gdje pronaći informacije kako bi naučili i proširili postupke procjene relevantne za njihovo profesionalno područje.
Medicinske osnove
Polaznici znaju prepoznati čimbenike rizika za neurološke i senzomotorne razvojne poremećaje i/ili cerebralnu paralizu u novorođenčadi i dojenčadi do 18 mjeseci starosti. Prepoznaju rane simptome, mogu ih opisati i  objasniti važnost pravovremenog otkrivanja i terapijske intervencije.
Polaznici  prepoznaju dijagnozu “kašnjenje u razvoju” i svjesni su prednosti rane intervencije i njezinih ograničenja.
Obrazovni, psihološki, socijalni i roditeljski aspekti
Polaznici su svjesni poteškoća s kojima se suočava obitelj /referentna osoba (npr. nedostatak dijagnoze, dugotrajna hospitalizacija s komplikacijama (npr. neonatologija), nesigurnosti oko početka razvojnog poremećaja, strah i nesigurnost u vezi s dijagnozom progresivne bolesti dojenčadi) te su stoga u stanju izgraditi terapijski odnos s referentnim osobama.
Mogu primijeniti strategije za kompetentno stručno djelovanje prilikom rješavanja tih poteškoća. Polaznici su svjesni težine zahtjeva i očekivanja roditelja upućenih njima. Upoznati sa emocionalnim procesom koji doživljavaju roditelji i /ili skrbnici, pružaju podršku, daju sve potrebne informacije i zaštitu roditelju (empatija) tokom intervencije.
Primjena u praksi
Polaznici su u mogućnosti primijeniti teorijske i praktične sadržaje naučene na  tečaju, prema definiranoj procjeni i terapijskim ciljevima, uz podršku mentora, s djecom od rođenja do 18 mjeseci.
Polaznici mogu procijeniti  praktičnu primjenu svojih postupaka kod djece i njihove rodbine. U stanju su reflektirati, procijeniti i ako je potrebno, prilagoditi svoju praksu.
Polaznici su sposobni, voljni i spremni raditi na procesu kliničkog rasuđivanja iako se to možda ne podudara sa njihovim dosadašnjim razmišljanjima.
Polaznici znaju i djeluju u skladu s činjenicom da se glavni problemi, planiranje liječenja kao i terapijska intervencija, definirani prema ciljevima i procjeni, moraju stalno prilagođavati razvoju djeteta.

 

Naziv tečaja:
BABY TEČAJ / RANA INTERVENCIJA
Datum:
Trajanje tečaja:
17.04. – 21.04.2023.  – 1.dio
19.06. – 23.06.2023. – 2.dio
100 SATI + 10 sati osobnog rada (zadaća)
Lokacija:
SPECIJALNA BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURORAZVOJNIM I MOTORIČKIM SMETNJAMA, ZELENGAJ 37, ZAGREB
Broj polaznika:
20 (namijenjeno fizioterapeutima, radnim terapeutima, logopedima, liječnicima)
Polaznici moraju imati završen Osnovni pedijatrijski Bobath tečaj i radno iskustvo
Prijave:
Od 1.02.2023. na stranici www.hunrbt.com
Zatvaranje prijava 1.04.2023.
Obavijest o prihvaćanju: 03.04.2023.
Cijena:
1.600 EUR  ( 12.055,20 HRK )
Uplata cjelokupnog iznosa nakon primanja obavijesti o prihvaćanju
Prijava HKF I HLK (polaznici će sami snositi trošak kategorizacije nakon završetka tečaja ako žele upis bodova)
Početak:
8.00 – 17.30 h
Opis tečaja:
Baziran prema  EBTA standardima (European Bobath Tutors Association)
Predavač, instruktor:
Mrs. Antonietti Leonor PT NDT Bobath Senior tutor, Switzerland NTO
Ostali instruktori u praktičnom radu:
Asistenti Bobath:
Karolina Župetić, FT, NDT Bobath instruktor – odgovorna za organizaciju tečaja
Alma Ćurtović, FT, NDT Bobath instruktor
Najava na tečaju
Predavanja preko zoom-a između dva dijela
Radna terapija, Govorna terapija, Psiholog, Liječnik specijalist neonatolog
Predviđeno do 2 sata za svako predavanje
Službeni jezik:
Engleski
Prevođenje prema potrebi
Izostanak polaznika samo uz opravdanje 5 %
U slučaju nepredvidivih situacija vezanih za provođenje tečaja organizator zadržava pravo na nalaženje drugog najpovoljnijeg rješenja nastavka edukacije
Administratori tečaja:
Karolina Župetić i Alma Ćurtović
hunrbt@gmail.com
Prijave su zatvorene. Obavijest o prihvaćanju: 16.3.2023.
Certifikat:
Nakon uspješno završenog tečaja polaznici dobivaju Potvrdnicu NTO Croatia i prijavom EBTA-i Međunarodni Certifikat Bobath – Baby, early intervention
Prijave:
Ispunjavanjem prijavnice na stranici HUNRBT od 01.02.2023.
ORGANIZATOR:
HUNRBT u suradnji sa SB GOLJAK

 

Ovdje možete popuniti ONLINE pristupnicu za Baby tečaj 2023.

Prijave su zatvorene! Obavijest o prihvaćanju: 16.3.2023.

 

Ime i prezime:

Datum rođenja i OIB:

Adresa stanovanja:

Broj telefona i mobitela:

Email:

Mjesto zaposlenja:

Školovanje i diploma(e):

Vrijeme provedeno u radu sa djecom:
1-sa cerebralnom paralizom:
2-sa razvojnim smetnjama:

Prethodna iskustva u ovom području:

Jeste li do sada pohađali Bobath/NDT tečaj? Ako jeste upišite detalje(datum, tečaj, instruktor):

Postoji li još neki član Vašeg radnog mjesta koji je Bobath/NDT terapeut ili sada aplicira? Ako da, upišite njegovo ime i područje djelovanja:

Poznavanje stranih jezika:

Iznesite svoje razloge za pohađanje ovog tečaja:

Opišite kako planirate primjeniti naučene vještine i znanja u svojoj kliničkoj praksi: