NAMJERA TEČAJA:

Ovaj interdisciplinarni tečaj napravljen je kako bi:

 1. Omogućio pregled trenutne teorijske pozadine Bobath/Neurorazvojne terapije u tretmanu djeteta s CP, kroz studije neuroznanosti, klasifikaciju sindroma, te načela procjene i tretmana.
 2. Omogućio početno praktično i teorijsko iskustvo u Neurorazvojnoj terapiji, rukovanju, procjeni i vođenju djece s CP.
 3. Razvio svijest o faktorima koji su uključeni u rješavanje problema i komunikaciju u svim aspektima tretmana, uključujući dijete, roditelje, terapeute te zdravstveni i edukacijski tim.

 

CILJEVI TEČAJA

Sudionici tečaja moći će:

 1. Raspravljati o trenutnom znanju iz područja neuroanatomije, neurofiziologije i neuropatologije i povezati to s djecom sa CP.
 2. Primjeniti načela normalnog i abnormalnog razvoja u tretmanu djece s CP.
 3. Primjeniti razumijevanje senzomotornog razvoja i razvoja normalnog pokreta u tretmanu djece s CP.
 4. Prepoznati značajke različitih tipova cerebralne paralize, i klasificirati djecu s CP.
 5. Razviti vještinu u procjeni i analizi problema djece s CP.
 6. Razviti vještinu učinkovite primjene tehnika rukovanja.
 7. Planirati racionalne i integrativne programe, te razviti vještinu analitičkog kliničkog zaključivanja.
 8. Stvoriti kućni program, uputiti i educirati roditelje i ostale uključene u brigu o djetetu.

 

Naziv tečaja:  NRT- Neurorazvojni tretman Bobath koncept
Datum:

 

 

 

 

Trajanje tečaja:

Prvi dio:  05.11.2018.-23.11.2018. (3 tjedna)

Drugi dio: 14.01.2019.- 25.01.2019.(2 tjedna)

Treći dio:  25.02.2019.- 08.03.2019. (2 tjedna)

Četvrti dio: 15.04.2019.- 19.04.2019. (1 tjedan)

 

260 sati (240 sati teorije I prakse / 60 minuta i 20 sati osobnog rada)

Lokacija: Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim I motoričkim smetnjama, Goljak 2, Zagreb
Broj polaznika: 22 (namjenjeno fizioterapeutima, radnim terapeutima, logopedima ,liječnicima).

Poželjno je radno  iskustvo I poznavanje Engleskog jezika

Prijave: Do 10.10.2018.

Obavijest o prihvaćanju: 12.10.2018.

Cijena: 27.000,00kn

Uplata prve rate 50% nakon potvrde o sudjelovanju u periodu od 15.10.- 19.10.2018.

Ostatak plaćanja slijedi  2019. Prije početka drugog  i trećeg dijela tečaja.

Bodovano od HKF I HLK

Početak: 05.11.2018. U 8 sati na malom Zelengaju br.37 (druga lokacija SB Goljak)
Opis tečaja: Baziran prema  EBTA standardima (European Bobath Tutors Association)
Pregled predavanja: Predavanja I vježbe u četiri dijela, demonstracije i praktični dio nastave koji će se održavati od ponedjeljka do petka,od 08:00 do 16.00.sati

Vikendom se odmara,uči I pripremaju zadaci

U toku tečaja polaznici će biti ocjenjeni u pismenom i praktičnom radu kao i usmenoj prezentaciji.

Tečaj će se održati prema najvišim standardima kvalitete i nastojat će pružiti raznovrsne teme i sadržaje uz dovoljno praktičnog rada.

Obavezni dolasci.

Mogućnost izostanka 5%

Period između svakog dijela tečaja: polaznici primjenjuju stečeno znanje u praksi i rade na zadacima

 

 

 

 

 

Tutori EBTA:

 

 

 

Karolina Župetić, PT,Bobath tutor, Hrvatska-voditeljica tečaja,članica NTO Croatia

Leonor Antonieti, PT, Senior Bobath tutor, Švicarska

Gosti predavači EBTA-e

Predavači i članovi NTO Croatia:

Jelena Erjavec, OT, Bobath tutor, Hrvatska

Alma Čurtović PT, Trainee Bobath tutor

Mirjana Ivkić, SLT,Trainee Bobath tutor

Dr.Darko Kraguljac, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Administratori tečaja:  

hunrbt@gmail.com

Certifikat: Nakon uspješno završenog tečaja polaznici dobivaju Certifikat EBTA
Plaćanje: 1.Dio:  50% se plaća u periodu od 15.10.- 19.10.2018.

2.Dio: prije početka drugog  dijela tečaja 2019.

3.Dio: prije početka trećeg dijela 2019.

Pauze: kava
Ručak: U aranžmanu organizatora
Radna garderoba: Udobna odjeća i obuća
Informacije i organizacija: HUNRBT,

https://www.facebook.com/hunrb.terapeuta?fref=ts

www.hunrbt.hr

hunrbt@gmail.com

Alma Ćurtović,

098 9520311  ili  01/4925 271

 

Prijavite se na tečaj putem donjeg upitnika.

 

Ime i prezime:

Datum rođenja i OIB:

Adresa stanovanja:

Broj telefona i mobitela:

Email:

Mjesto zaposlenja:

Školovanje i diploma(e):

Vrijeme provedeno u radu sa djecom:
1-sa cerebralnom paralizom:
2-sa razvojnim smetnjama:

Prethodna iskustva u ovom području:

Jeste li do sada pohađali Bobath/NDT tečaj? Ako jeste upišite detalje(datum, tečaj, instruktor):

Postoji li još neki član Vašeg radnog mjesta koji je Bobath/NDT terapeut ili sada aplicira? Ako da, upišite njegovo ime i područje djelovanja:

Poznavanje stranih jezika:

Iznesite svoje razloge za pohađanje ovog tečaja:

Opišite kako planirate primjeniti naučene vještine i znanja u svojoj kliničkoj praksi:

 

Poštovani,

Molimo Vas da priložite i kratki životopis.

Nakon izbora kandidata poslat ćemo obavijest o uplati.